Contact Support

Headquarter

11F.-6, No. 891-43, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242052, Taiwan (R.O.C.)

Google Map

+886-2-2903-3740

contact us

You-shi Factory

No. 50, Youshi Rd., Dajia Dist., Taichung City 437101, Taiwan (R.O.C.)

Google Map

+886-2-2903-3740

contact us

You-san Factory

No. 3, You 3rd Rd., Dajia Dist., Taichung City 437101, Taiwan (R.O.C.)

Google Map

+886-2-2903-3740

contact us

You-Erh Factory

No. 52, Youshi Rd., Dajia Dist., Taichung City 437101, Taiwan (R.O.C.)

Google Map

+886-2-2903-3740

contact us

Ching-Nien Factory

No. 115, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437102, Taiwan (R.O.C.)

Google Map

+886-2-2903-3740

contact us

Miaoli Factory

No. 38-11, Zhongzheng, Yuanli Township, Miaoli County 358013, Taiwan (R.O.C.)

Google Map

+886-2-2903-3740

contact us